Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 14. 05. 2023 do 21. 05. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

6. neděle
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Ondráčkovy, syna a dceru,
s prosbou o dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za živou a zemřelou rodinu Žampachovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Rozálii Marii,
pro celou živou rodinu, a za zemřelého Františka Zapletala

Pondělí
Úterý

Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

Mše svatá Křtiny 17:00

Za vyslyšení proseb

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
mše svatá ze slavnosti následujícího dne

Čtvrtek

Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Ľubomíra
po mši svaté 24-hodinová adorace v Zimní kapli

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Sobota

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 8:00

Za živé a zemřelé poutníky z Hulína

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Křtiny 13:00

Svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Na úmysl dárce
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Křtiny 18:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Jan Nekuda, děkan a farář v Šlapanicích,
po mši svaté světelný průvod

Neděle

7. neděle
velikonoční

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé rodiče Nábělkovy, dceru Aničku,
rodiče Klimešovy, zemřelého Romana a živou rodinu
celebruje R. D. Pavel Fiala, farní vikář v Hranicích,
po mši svaté novokněžské požehnání

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. M. Filip Z. Lobkowicz, opat tepelský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

- Děkujeme všem dětem naší farnosti, které přijaly pozvání na Diecézní setkání v Žarošicích.
  Věříme, že se jim setkání líbilo a že si z tohoto setkání přinesly domů mnoho
  zajímavých informací a zážitků.
- V neděli 14. května 2023 se při všech mších svatých v křtinské farnosti koná vyhlášená sbírka
  na pronásledované křesťany.
- V úterý 16. května 2023 v 18:00 hod. se ve farním sálu ve Křtinách uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství. Téma: Noc kostelů 2023 (2. června 2023, Březina, Bukovinka, Křtiny)
- Úklid křtinského kostela je tento týden mimořádně ve středu od 17:00 hod.
  Prosíme o pomoc s úklidem kostela.
- V pátek 19. května 2023 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace.
- Hlavní pouť se v naší farnosti koná ve dnech 27. - 29. května 2023.
  Hlavní poutní mši svatou na Hlavní pouti v neděli 28. května 2023 v 10: 30 hod. bude celebrovat
  novoříšský opat Marian R. Kosík O. Praem.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace