Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 07. 05. 2023 do 14. 05. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
velikonoční

Orelská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky
+ po mši svaté farní kavárna ve farním sálu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy Orla - Župy Sedlákovy
celebruje R. D. Metoděj Ján Lajčák O. Praem.,
administrátor ad interim ŘKF Křtiny

Pondělí

Památka Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

Brněnská pěší pouť

Mše svatá Křtiny 16:00

Za město Brno a jeho obyvatele
celebruje Mons. Jiří Mikulášek,
děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
emeritní generální vikář brněnské diecéze

Úterý
Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sourozence a jejich rodiny

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé rodiče

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Alžbětu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
Panny Marie Fatimské

Mše svatá Březina 18:00

Za živé a zemřelé poutníky
káže dp. Jiří Štreit, trvalý jáhen ŘKF Vyškov

Neděle

6. neděle
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Ondráčkovy, syna a dceru,
s prosbou o dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za živou a zemřelou rodinu Žampachovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Rozálii Marii,
pro celou živou rodinu, a za zemřelého Františka Zapletala

- Pozvánka na Brněnskou pěší pouť, která se uskuteční 8. května 2023,
  se nachází na farní vývěsce u kostela. Zveme k aktivní účasti na těchto i na dalších poutích,
  které jsou organizovány v naší farnosti, na našem poutním místě.
- Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční 13. května 2023 v Žarošicích.
  Odjezd autobusu pro přihlášené ze Křtin je v 6:55 hod.
  z autobusové zastávky na náměstí (směr Brno).
- Zveme všechny farníky a poutníky v sobotu 13. května 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- V neděli 14. května 2023 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka na pronásledované křesťany.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace