Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 30. 04. 2023 do 07. 05. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
velikonoční

Neděle
Dobrého Pastýře

Hasičská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy hasičských sborů
celebruje R. D. Pavel R. Novotný O. Praem.,
pověřený duchovní službou u hasičských sborů
v rámci Moravské hasičské jednoty.

Pondělí

Výročí benedikce kostela
Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé kněze, farníky, a poutníky
celebruje R. D. Hyacint P. Kuchta O. Praem.,
spirituál VOŠ Charitas v Olomouci.

Úterý

Památka přenesení
ostatků sv. Norberta

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání pro premonstrátský řád

Středa

Svátek
sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Jiřího

Čtvrtek

Památka
sv. Floriána,
mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za uzdravení nemocných z křtinské farnosti
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Památka
sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Svatba 12:15

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Alenu Meluzínovu a manžela
+ od 17:00 adorace a svátost smíření
na 1. pátek v měsíci

Sobota

Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

1. sobota v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Sávii

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Křtiny 13:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje P. Ignác V. Majvald OFM, farář v Brně - Husovicích

Mše svatá Březina 17:00

Za farníky
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Na úmysl dárce
mše svatá s nedělní platností

Neděle

5. neděle
velikonoční

Orelská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky
+ po mši svaté farní kavárna ve farním sálu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy Orla - Župy Sedlákovy
celebruje R. D. Metoděj J. Lajčák O. Praem.,
administrátor ad interim ŘKF Křtiny

- Děkujeme všem, kdo se účastnili farní pouti (výletu) do Prahy.
- V pondělí 1. května 2023 zveme všechny farníky a poutníky
  na mši svatou v 10:30 hod., kterou bude v rámci Výročí benedikce
  křtinského kostela celebrovat R. D. Mgr. Bc. Hyacint P. Kuchta O. Praem., 
  spirituál VOŠ Charitas v Olomouci a farní vikář na Svatém Kopečku u Olomouce.
- V pondělí 1. května 2023 se také koná Děkanátní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova.
  Mše svatá zde bude sloužena ve 14:30 hod.
- Zveme všechny farníky na setkání farního společenství, které se uskuteční
  2. května 2023 v 18:00 hod. v Bukovince v zasedací místnosti Obecního úřadu.
- V sobotu 6. května 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Pozvánky na Orelskou pouť, která se uskuteční 7. května 2023, a na Brněnskou pěší pouť,
  která se uskuteční 8. května 2023, se nacházejí na farní vývěsce u kostela.
  Zveme k aktivní účasti na těchto i na dalších poutích, které jsou organizovány
  v naší farnosti, na našem poutním místě.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční 13. května 2023 v Žarošicích.
  Přihlašovací formulář naleznete na stránkách https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace