Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 23. 04. 2023 do 30. 04. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františeka Pořízka, manželku, syna,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za občany Březiny a Proseče

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Zdeňka Pokorného, rodinu Pokornou,
za Aloise Kocmana a Marii Kocmanovu,
za Olgu a Ladislava Knosových

Pondělí

Svátek
Obrácení sv. Augustina

Úterý

Svátek
sv. Marka, evangelisty

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Andreja a Zuzanu
mše svatá pro děti a mládež naší farnosti

Středa

Památka
sv. Ludolfa,
biskupa a mučedníka
z premonstrát. řádu

Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelého Pavla Harenčára

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Ľubomíra

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Jiřího

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky

Pátek
Sobota

Svátek
sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za mír ve světě
mše svatá s nedělní platností

Neděle

4. neděle
velikonoční

Hasičská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy hasičských sborů
celebruje R. D. Pavel R. Novotný O. Praem.,
pověřený duchovní službou u hasičských sborů
v rámci Moravské hasičské jednoty.

- Modlitby matek se konají ve Křtinách v pondělí od 17:00 hod. v Zimní kapli.
- Aktivita na měsíc duben: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Jana.
  Prosíme o zapsání se do archu, který se nachází u východu z kostela.
  Aktivita je určena farníkům křtinské farnosti.
- Na vývěsce farního kostela je k nahlédnutí částečný výpis hospodaření farnosti za rok 2022.
- Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 se uskuteční farní výlet (pouť) do Prahy.
  Odjíždíme společně z Brna (z Hlavního nádraží) v pátek ráno v 8:09 hod.
  Prosíme o doplnění osobních údajů a zaplacení poplatku 1 200 Kč za osobu
  nejpozději do úterý 25. dubna 2023.
- V neděli 30. dubna 2023 a v pondělí 1. května 2023 nás čekají první dvě poutě poutní sezony 2023.
  Mši svatou v 10:30 hod. v rámci Hasičské pouti bude celebrovat R. D. Pavel R. Novotný O. Praem.,
  farní vikář v Nové Říši, pověřený duchovní službou u hasičských sborů
  v rámci Moravské hasičské jednoty. 
  Pondělní mši svatou v rámci Výročí benedikce křtinského kostela,
  která se uskuteční 1. května 2023 v 10:30 hod. bude celebrovat
  R. D. Mgr. Bc. Hyacint P. Kuchta O. Praem., spirituál VOŠ Charitas v Olomouci
  a farní vikář na Svatém Kopečku u Olomouce.
- Nejbližší setkání farního společenství se uskuteční 2. května 2023 v 18:00 hod. v Bukovince
  v zasedací místnosti Obecního úřadu.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční 13. května 2023 v Žarošicích.
  Přihlašovací formulář naleznete na stránkách https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace