Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 16. 04. 2023 do 22. 04. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
velikonoční

Svátek Božího
milosrdenství

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Karla a Marii Horáčkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Františka Maslana,
za živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelé z rodiny Haborákých a Popovičových

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Popovičových

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za uzdravení

Pátek

Výročí
konsekrace kostela
Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelé stavitele kostela, za živé a zemřelé kněze,
farníky, poutníky a dobrodince
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Jiří, mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Václava Meluzína a manželku

Neděle

3. neděle
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františeka Pořízka, manželku, syna,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za občany Březiny a Proseče

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Zdeňka Pokorného, rodinu Pokornou,
za Aloise Kocmana a Marii Kocmanovu, 
za Olgu a Ladislava Knosových

- Děkujeme všem farníkům, kteří se aktivně podíleli na přípravě velikonočních svátků.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v pondělí od 17:00 hod. v Zimní kapli.
- Do čtvrtku 20. dubna 2023 je možné v sakristii nebo na faře odevzdat papírové kasičky s postní almužnou.
- Úklid křtinského farního kostela se uskuteční v pátek 21. dubna 2023 od 8:30 hod.
- V pátek 21. dubna 2023 je slavnost Výročí konsekrace kostela Jména Panny Marie ve Křtinách.
  Oslavme tuto slavnost našeho farního kostela v co nejhojnějším počtu. 
- Aktivita na měsíc duben: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Jana.
  Prosíme o zapsání se do archu, který se nachází u východu z kostela.
  Aktivita je určena farníkům křtinské farnosti.
- Na vývěsce farního kostela je k nahlédnutí částečný výpis hospodaření farnosti za rok 2022.
- Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 se uskuteční farní výlet (pouť) do Prahy.
  Odjíždíme společně z Brna (z Hlavního nádraží) v pátek ráno v 8:09 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt.
- Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční 13. května 2023 v Žarošicích.
  Přihlašovací formulář naleznete na stránkách https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace