Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 02. 04. 2023 do 09. 04. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Květná
neděle

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelé rodiče Šenkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za Františka a Anežku Malíkových, Janu Malíkovu,
s prosbou o zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitba za nemocné naší farnosti)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Aurélii
+ od 17:00 hod. svátost smíření před Velikonocemi

Čtvrtek

Zelený čtvrtek

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za udělené milosti a dary
+ po skončení Adorace v Getsemanské zahradě

Pátek

Velký pátek

Pobožnost Křtiny 8:00

Modlitba ranních chval spojena s posvátným čtením

Pobožnost Křtiny 14:30

Křížová cesta v ambitech

Velkopáteční obřady Křtiny 18:00
Sobota

Bílá sobota
vigilie
Zmrtvýchvstání Páně

Pobožnost Křtiny 8:00

Modlitba ranních chval spojena s posvátným čtením

Mše svatá Křtiny 19:30

Za dobrodince a lidi dobré vůle
Obřady Bílé soboty začínají v ambitech

Neděle

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod
Velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živé a zemřelé občany a občanky z Bukovinky,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Dostálovy a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky

Pobožnost Křtiny 15:00

Slavnostní modlitba nešpor spojena s adorací,
po ní agapé ve farním sálu

- Děkujeme všem farníkům, kteří se účastnili Postní duchovní obnovy v naší farnosti.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 v 18:00 hod. ve farním sálu.
- Povzbuzujeme k účasti na velikonočních obřadech a bdění na modlitbách.
- Prosíme o zapsání se do archu ke službám v průběhu Velikonočního tridua.
  Arch se nachází u východu z kostela. Děkujeme všem za aktivní pomoc.
- Aktivita na měsíc duben: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Jana.
  Prosíme o zapsání se do archu, který se nachází u východu z kostela.
  Aktivita je určena farníkům křtinské farnosti.
- Vysluhování svátosti smíření před Velikonocemi v křtinské farnosti:
  Křtiny: pátek 31. března 2023 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.
             neděle 2. dubna 2023 - od 13:15 hod. do 14:00 hod.
             středa 5. dubna 2023 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.
  Březina: středa 29. března 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
  Bukovinka: čtvrtek 30. března 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Zpovídání před Velikonocemi v sousedních farnostech blanenského děkanátu:
  Jedovnice: sobota 1. dubna 2023 - od 9:30 hod. do 12:00 hod.
  Blansko: neděle 2. dubna 2023 - od 14:30 hod. do 18:00 hod.
- Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 plánujeme uskutečnit farní výlet (pouť) do Prahy.
  Prosíme Vás, abyste se nahlašovali na tuto akci nejpozději do 15. dubna 2023.
  Přednost mají ti, kdo se zapsali do archu. Cena zájezdu je 1 200 Kč.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt.
 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace