Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 26. 03. 2023 do 02. 04. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Růženu Rozmanovu a manžela

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelého R. D. Tomáše Prnku

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého R. D. Tomáše Prnku
a za všechny zemřelé kněze, kteří ve Křtinách působili
celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem., opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitba za kněze)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za farníky
+ od 16:15 hod. svátost smíření před Velikonocemi

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Zdeňka Klimeše a Jana Dvořáka

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Zuzanu a Andreja Michňákových

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce
+ od 16:15 hod. svátost smíření před Velikonocemi

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého švagra Miroslava
+ od 17:00 adorace a svátost smíření před Velikonocemi
+ po mši svaté přednáška v Zimní kapli v rámci duchovní obnovy

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce
+ po mši svaté přednáška ve farním sálu v rámci duchovní obnovy

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Marcel Javora, farář v Brně - Komíně

Neděle

Květná
neděle

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelé rodiče Šenkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za Františka a Anežku Malíkových
s prosbou o navrácení zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitba za nemocné naší farnosti)

- Dnes odpoledne v 16:00 hod. se v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách uskuteční koncert,
  kterým si připomeneme 300 let od úmrtí českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla,
  a 10 let od úmrtí dlouholetého křtinského faráře a děkana blanenského děkanátu, R. D. Tomáše Prnky.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- Dne 31. března 2023 se ve Sloupu uskuteční Hlavní pouť - Květný pátek.
  Mše svaté jsou zde slouženy od 5:00 hod. každou hodinu,
  hlavní mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit diecézní biskup brněnský J. Exc. Mons. Pavel Konzbul.
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 31. března a 1. dubna 2023,
  a povede jí R. D. Štěpán Jakub Tichý O. Praem., farní vikář u kostela sv. Jakuba v Jihlavě
  a administrátor farnosti Rančířov u Jihlavy.
- V sobotu 1. dubna 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Aktivita na měsíc duben: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Jana.
  Prosíme o zapsání se do archu, který se nachází u východu z kostela.
  Aktivita je určena farníkům křtinské farnosti.
- Vysluhování svátosti smíření před Velikonocemi v křtinské farnosti:
  Křtiny: pátek 31. března 2023 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.  
  neděle 2. dubna 2023 - od 13:15 hod. do 14:00 hod.  
  středa 5. dubna 2023 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.
  Březina: středa 29. března 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
  Bukovinka: čtvrtek 30. března 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Zpovídání před Velikonocemi v sousedních farnostech blanenského děkanátu:
  Jedovnice: sobota 1. dubna 2023 - od 9:30 hod. do 12:00 hod.
  Blansko: neděle 2. dubna 2023 - od 14:30 hod. do 18:00 hod.
- Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 plánujeme uskutečnit farní výlet (pouť) do Prahy.
  Prosíme Vás, abyste se nahlašovali na tuto akci nejpozději do 15. dubna 2023.
  Přednost mají ti, kdo se zapsali do archu. Cena zájezdu je 1 200 Kč.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace