Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 19. 03. 2023 do 26. 03. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Dvořákovy, syny a dceru, a za rodiče Valehrachovy

Mše svatá Březina 9:00

Za bratra Josefa, za zemřelého tatínka Josefa,
a za živé a zemřelé nositele jména Josef z rodiny

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Jaroslava Pohla, manželku, a dceru Jaromíru

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vede mládež)

Pondělí

Slavnost
sv. Josefa, snoubence
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro řeholní sestru Jozefínu

Úterý
Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Pavla

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Zralou
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Slavnost
Zvěstování Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou rodinu Bigoni, Francaise, Laštovkovu,
Kylarovu, Rezkovu a Vandasovu

Neděle

5. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Růženu Rozmanovu a manžela

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelého R. D. Tomáše Prnku

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého R. D. Tomáše Prnku 
a za všechny zemřelé kněze, kteří ve Křtinách působili
celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem., opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou kněží)

- Aktivita na měsíc březen: Plníme postní předsevzetí.
  Na stolečku u kostelních dveří se nachází kartičky s postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat.
  Bylo by opravdu správné a moudré si z nich alespoň několik vybrat a snažit se je v průběhu března naplňovat.
- Dne 25. března 2023 se v Bořitově uskuteční děkanátní setkání mládeže.
  Kdo má zájem účastnit se setkání, ať kontaktuje P. Metoděje osobně nebo prostřednictvím farních kontaktů.
- 26. března 2023 v 16:00 hod. se v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách uskuteční koncert,
  kterým si připomeneme 300 let od úmrtí českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla,
  a 10 let od úmrtí dlouholetého křtinského faráře a děkana blanenského děkanátu, R. D. Tomáše Prnky.
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 31. března a 1. dubna 2023, a povede jí
  R. D. Mgr. Adrián Pavel Zemek O. Praem., farář na Svatém Kopečku u Olomouce. 
- Dne 31. března 2023 se ve Sloupu uskuteční Hlavní pouť - Květný pátek.
  Mše svaté jsou zde slouženy od 5:00 hod. každou hodinu, hlavní mši svatou v 10:30 hod.
  bude sloužit diecézní biskup brněnský J. Exc. Mons. Pavel Konzbul.
- Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 plánujeme uskutečnit farní výlet (pouť) do Prahy.
  Prosíme o zapsání se do archu, který se nachází u východu z kostela, kdo by měl zájem účastnit se této
  farní akce (jedná se pouze o předběžné zjištění zájmu, zapsání se do archu nikoho k účasti nezavazuje).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. Zatím je adoptováno 519 píšťal.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace