Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 05. 03. 2023 do 12. 03. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Dorith Stehlíkovu

Mše svatá Březina 9:00

Za Marii Šíblovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za R. D. Rudolfa Zbirovského a za duše v očistci

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou ženy)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Jozefa Lajčáka u příležitosti nedožitých 72 let

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Matce Boží za neustálou ochranu
a vedení k Pánu Ježíši

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnaní pro Alžbětu, Františka a Benedikta

Neděle

3. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za Silvestra Šíbla, živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelé Fratniška a Josefu Sedlářových,
jejich rodiče a duše v očistci

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou manželé)

- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Setkání farního společenství proběhne v úterý 7. března 2023 v 18:00 hod. v křtinském Spolkovém domě.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- V pátek 10. března 2023 v 19:00 hod. proběhne na faře ve Křtinách zkouška Scholy.
- V neděli 5. a 19. března 2023 po mši svaté v Březině se uskuteční zkouška Scholičky.
  Členem farní Scholičky se může stát každý člověk z naší farnosti (nejen děti a mládež, ale i všichni dospělí),
  tedy každý, kdo rád zpívá rytmické písně či hraje na nějaký hudební nástroj.
- Aktivita na měsíc březen: Plníme postní předsevzetí.
  Na stolečku u kostelních dveří se nachází kartičky s postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat.
  Bylo by opravdu správné a moudré si z nich alespoň několik vybrat a snažit se je v průběhu března naplňovat.
- Charita nabízí možnost zapojit se do akce Postní almužna. V kostele jsou k vyzvednutí postní pokladničky,
  do kterých můžete po celou postní dobu odkládat ušetřené peníze na pomoc potřebným.
- 26. března 2023 v 16:00 hod. se v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách uskuteční koncert,
  kterým si připomeneme 300 let od úmrtí českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla,
  a 10 let od úmrtí dlouholetého křtinského faráře a děkana blanenského děkanátu, R. D. Tomáše Prnky.
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 31. března a 1. dubna 2023.
- Ve dnech 28. a 29. dubna 2023 plánujeme uskutečnit farní výlet (pouť) do Prahy.
  Prosíme o zapsání se do archu, který se nachází u východu z kostela, kdo by měl zájem účastnit se této
  farní akce (jedná se pouze o předběžné zjištění zájmu, zapsání se do archu nikoho k účasti nezavazuje).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. Zatím je adoptováno 518 píšťal.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace