Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 26. 02. 2023 do 05. 03. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Jaromíra Pořízka a rodiče

Mše svatá Březina 9:00

Za trpící lid Ukrajiny, za bojující vojáky, za všechny zemřelé,
a za mír na Ukrajině i na celém světě

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za 60 let života pro Boženu Hedvíkovu
a za požehnání pro celou rodinu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou muži)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Dragounovu, Kolačných,
Wernerovu, Kraifovu, Kaiserovu a Dvořákovu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Věru
+ od 17:00 adorace a svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Matce Boží za neustálou ochranu
a vedení k Pánu Ježíši

Neděle

2. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Dorith Stehlíkovu

Mše svatá Březina 9:00

Za Marii Šíblovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za R. D. Rudolfa Zbirovského a za duše v očistci

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou ženy)

- U vyhlášené sbírky Haléř sv. Petra, která se konala v neděli 19. února 2023, se vysbíralo 12 007 Kč.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Připomínáme, že v úterý 28. února 2023 v Zimní kapli ve Křtinách bude sloužena mše svatá
  za děti a mládež naší farnosti.
- Ve čtvrtek 2. března 2023 v 19:00 hod. proběhne na faře ve Křtinách zkouška Scholy.
- V neděli 5. března 2023 po mši svaté v Březině se uskuteční zkouška Scholičky.
  Členem farní Scholičky se může stát každý člověk z naší farnosti (nejen děti a mládež, ale i všichni dospělí),
  tedy každý, kdo rád zpívá rytmické písně či hraje na nějaký hudební nástroj.
- Další setkání farního společenství proběhne v úterý 7. března 2023 v 18:00 hod. v křtinském Spolkovém domě.
- Aktivita na měsíc březen: Plníme postní předsevzetí.
  Na stolečku u kostelních dveří se nachází kartičky s postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat.
  Bylo by opravdu správné a moudré si z nich alespoň několik vybrat a snažit se je v průběhu března naplňovat.
- 26. března 2023 v 16:00 hod. se v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách uskuteční koncert,
  kterého si připomeneme 300 let od úmrtí českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla,
  a 10 let od úmrtí dlouholetého křtinského faráře a děkana blanenského děkanátu, R. D. Tomáše Prnky.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. Zatím je adoptováno 518 píšťal.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace