Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 02. 2023 do 19. 02. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

6. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Ondrovy a zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Agátu

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelého děkana R. D. Tomáše Prnku (* 1926)

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Jozefa

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za zemřelého Jozefa, Helenu a Ladislava

Pátek

Památka
sv. Evermoda, biskupa
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Gabrielu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Márii Lajčákovu

Neděle

7. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Giuriato a Springhet

- Na 11. února 2023 připadá Světový den nemocných a liturgická památka
  Panny Marie Lurdské. Při této příležitosti budeme v naší farnosti udělovat
  svátost pomazání nemocných v neděli 12. února 2023.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- V neděli 19. února 2023 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka Haléř sv. Petra.
  Výnos z této sbírky Svatý otec František věnuje těm potřebným, kteří prožívají různé
  druhy neštěstí, válek, živel­ných katastrof, na pomoc uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
- V pátek 24. února 2023 v 19:00 hod. proběhne na faře ve Křtinách zkouška Scholy.
- Aktivita na měsíc únor: Modlitba za kněze křtinské farnosti, i za nová kněžská a řeholní
  povolání. Prosíme o zapsání se do rozpisu, který se nachází u východu z kostela.
  K této aktivitě se však můžete zapojit i vy, kteří se do rozpisu nevejdete.
  Děkujeme za každou modlitbu, kterou za nás obětujete.
- Povzbuzujeme mladé lidi k podání přihlášek ke studiu teologie na Teologických fakultách.
  Pokud někdo z Vás cítí povolání k zasvěcenému životu (svátostné kněžství, řeholní život),
  nebojte se nás kontaktovat osobně nebo prostřednictvím farních kontaktů.
- V rámci fondu PULS je vytvořen projekt https://donator.cz/projekt/lisabon ,
  kde se budou shromažďovat příspěvky těch, kteří chtějí podpořit mládež přihlášenou na SDM 2023
  v Lisabonu. Vybrané příspěvky budou rozděleny mezi všechny přihlášené z našeho děkanátu.
  Náklady na účast jednoho účastníka se pohybují v rozmezí 20 000,- až 26 000,- Kč,
  což může být pro mnohé rodiny náročné. Více informací o Světových dnech mládeže naleznete
  na webových stránkách www.svetovednymladeze.cz.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace