Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 05. 02. 2023 do 12. 02. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Karla Horáčka, manželku,
rodinu Horáčkovu a Jelínkovu

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Malíkovy, živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků

Pondělí

Památka
sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Lískovcovu,
Tomáškovu, Hermovu a Křížkovu

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Miladu Zerákovu

Čtvrtek

Památka
sv. Scholastiky, panny

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Jozefa

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky

Pátek

Svátek
sv. Huga, opata
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro syna Ivoše
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
Panny Marie Lurdské

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Klímovu

Neděle

6. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Ondrovy a zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

- Děkujeme za pomoc s generálním úklidem křtinského farního kostela po Vánocích.
- U vyhlášené sbírky na Bibli, která se konala v neděli 22. ledna 2023, se vysbíralo 5 823,- Kč.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 7. února 2023 v 18:00 hod. na faře ve farním sálu.
- Aktivita na měsíc únor: Modlitba za kněze křtinské farnosti, i za nová kněžská a řeholní povolání.
  Prosíme o zapsání se do rozpisu, který se nachází u východu z kostela.
  K této aktivitě se však můžete zapojit i vy, kteří se do rozpisu nevejdete.
  Děkujeme za každou modlitbu, kterou za nás obětujete.
- V sobotu 11. února 2023 proběhne v Jedovnicích děkanátní setkání pro všechny spolupracovníky
  v našich farnostech. Setkání začne v 9:00 hod. ve farním kostele v Jedovnicích.
  Hostem setkání bude R. D. Pavel Kopeček, který bude mít 2 přednášky k tématu prožívání liturgie.
- Na 11. února 2023 připadá Světový den nemocných a liturgická památka Panny Marie Lurdské.
  Při této příležitosti budeme v naší farnosti udělovat svátost pomazání nemocných v neděli 12. února 2023.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan
  a podpořit tento projekt.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace