Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 29. 01. 2023 do 05. 02. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelého Jozefa

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Růženu a Bohumila Honzákovy,
živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Jana Boska,
kněze

Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa
Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá s pohřebními obřady 
paní Pavly Říhové ze Křtin

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl poutníků
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Čtvrtek

Slavnost
Uvedení Páně
do chrámu
(Hromnice)

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Víta Vandase

Pátek

Památka
sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Veroniku

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Sobota

Památka
sv. Bedřicha, opata
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Jozefa

Neděle

5. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Karla Horáčka, manželku,
rodinu Horáčkovu a Jelínkovu

Mše svatá Březina 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Aktivita na měsíc únor: Modlitba za kněze křtinské farnosti, i za nová kněžská a řeholní povolání.
  Prosíme o zapsání se do rozpisu, který se nachází u východu z kostela.
  K této aktivitě se však můžete zapojit i vy, kteří se do rozpisu nevejdete.
  Děkujeme za každou modlitbu, kterou za nás obětujete.
- Prosíme o pomoc s generálním úklidem křtinského farního kostela po Vánocích
  (pátek, 3. února 2023 prosíme o pomoc děti a mládež od 15:00 hod, dospělí od 16:00 hod.).
- Svatoblažejské požehnání budeme udělovat příští neděli po mši svaté.
- V sobotu 11. února 2023 proběhne v Jedovnicích děkanátní setkání pro všechny spolupracovníky
  v našich farnostech. Na toto setkání zveme kostelníky, zpěváky, varhaníky, květinářky, ale též kutily
  a dobrovolníky, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem poznat, jak probíhá pomoc a zapojení se do činnosti
  v jiných farnostech našeho děkanátu. Kdo by měl zájem účastnit se tohoto setkání,
  ať se přihlásí do 4. února 2023 u P. Metoděje.
  Hostem setkání bude R. D. Pavel Kopeček, který bude mít 2 přednášky k tématu prožívání liturgie.
- Na 11. února 2023 připadá Světový den nemocných a liturgická památka Panny Marie Lurdské.
  Při této příležitosti budeme v naší farnosti udělovat svátost pomazání nemocných v neděli 12. února 2023.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan
  a podpořit tento projekt.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace