Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 22. 01. 2023 do 29. 01. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
v mezidobí

Neděle
Božího Slova

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Grecovy a Rozmanovy

Mše svatá Březina 9:00

Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží pomoc pro rodinu Vychodilovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Aloise Novotného

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Jozefa

Středa

Svátek
Obrácení sv. Pavla,
apoštola

Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelého Andreja a Zuzanu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka
sv. Timoteje a Tita,
biskupů

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Pavla Harenčára

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Henryka
po mši svaté 24-hodinová adorace v Zimní kapli

Sobota

Památka
sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Akvínu

Neděle

4. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelého Jozefa

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Růženu a Bohumila Honzákovy,
živou a zemřelou rodinu

- Dnes, 22. ledna 2023, slavíme Neděli Božího Slova. Inspiraci ke slavení této neděle v rodinách
  naší farnosti naleznete na webových stránkách: https://biblickedilo.cz.
- Při všech bohoslužbách křtinské farnosti (včetně Bukovinky a Březiny) se dnes koná
  vyhlášená sbírka na Bibli.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Od 18. ledna 2023 do 25. ledna 2023 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  Doporučujeme Vám v tyto dny najít si prostor k osobní modlitbě v rodinách na tento úmysl.
  Použít můžete např. modlitbu z Kancionálu č. 031 - za jednotu křesťanů.
- Aktivita na měsíc leden: Liturgická škola - vnímejme v naší farnosti liturgii mše svaté.
  Cílem aktivity je zapojit do liturgie mše svaté celou farnost (liturgická gesta, postoje, čtení, modlitby).
- V pátek 27. ledna 2023 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace.
- Připomínáme, že v úterý 31. ledna 2023 v Zimní kapli ve Křtinách bude sloužena mše svatá
  za děti a mládež naší farnosti.
- Prosíme o pomoc s generálním úklidem křtinského farního kostela po Vánocích 
  (pátek, 3. února 2023 od 16:00 hod.).
- V sobotu 11. února 2023 proběhne v Jedovnicích děkanátní setkání pro všechny spolupracovníky
  v našich farnostech. Na toto setkání zveme kostelníky, zpěváky, varhaníky, květinářky, ale též kutily
  a dobrovolníky, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem poznat, jak probíhá pomoc a zapojení se do činnosti
  v jiných farnostech našeho děkanátu. Kdo by měl zájem účastnit se tohoto setkání, ať se přihlásí
  do 4. února 2023 u P. Metoděje. Hostem setkání bude R. D. Pavel Kopeček, který bude mít 2 přednášky
  k tématu prožívání liturgie.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan
  a podpořit tento projekt.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace