Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 15. 01. 2023 do 22. 01. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za Zdenku Drábovu, manžela a duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Maria a Marii Giuriato a Josefa Bednáře,
za jejich živé a zemřelé rodiny

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Antonína, opata

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Marcelu

Středa

Památka
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysly společenství Modliteb matek

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Šebastiánu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za jednotu křesťanů

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Sobota

Památka
sv. Anežky, mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Za manžela

Neděle

3. neděle
v mezidobí

Neděle
Božího Slova

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Grecovy a Rozmanovy

Mše svatá Březina 9:00

Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží pomoc pro rodinu Vychodilovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Aloise Novotného

- Děkujeme všem, kdo připravili a účastnili se Vánočního koncertu,
  který se konal minulou neděli.
- Děkujeme dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2023.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Od 18. ledna 2023 do 25. ledna 2023 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  Doporučujeme Vám v tyto dny najít si prostor k osobní modlitbě v rodinách na tento úmysl.
  Použít můžete např. modlitbu z Kancionálu, č. 031 - za jednotu křesťanů.
- 22. ledna 2023 slavíme neděli Božího slova. Měli bychom si uvědomit vážnost Božího slova,
  které je aktuální pro člověka žijícího v jakékoliv době. Inspiraci ke slavení této neděle
  v rodinách naší farnosti naleznete na webových stránkách: https://biblickedilo.cz. 
- V neděli 22. ledna 2023 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka na Bibli.
- Aktivita na měsíc leden: Liturgická škola - vnímejme v naší farnosti liturgii mše svaté.
  Cílem aktivity je zapojit do liturgie mše svaté celou farnost
  (liturgická gesta, postoje, čtení, modlitby).
- V pátek 27. ledna 2023 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace.
- V sobotu 11. února 2023 proběhne v Jedovnicích děkanátní setkání pro všechny
  spolupracovníky v našich farnostech. Na toto setkání zveme kostelníky, zpěváky,
  varhaníky, květinářky, ale též kutily a dobrovolníky, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem
  poznat, jak probíhá pomoc a zapojení se do činnosti v jiných farnostech našeho děkanátu.
  Kdo by měl zájem účastnit se tohoto setkání, ať se přihlásí do 4. února 2023
  u P. Metoděje. Hostem setkání bude R. D. Pavel Kopeček, který bude mít 2 přednášky
  k tématu prožívání liturgie.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat
  píšťalu z křtinských varhan. Zatím je adoptovaných 510 píšťal.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace