Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 08. 01. 2023 do 15. 01. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Svátek
Křtu Páně

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Rudolfa Paděru a rodiče

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví, pokoj a Boží požehnání
v rodině Haľkových 

Středa
Mše svatá Březina 14:00

Mše svatá s pohřebními obřady
pana Josefa Štourače z Březiny

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Gotfrída, řeholníka
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Bohumíru

Neděle

2. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Maria a Marii Giuriato a Josefa Bednáře,
za jejich živé a zemřelé rodiny

- Dnes odpoledne, 8. ledna 2023 ve 14:30 hod., se uskuteční v křtinském kostele
  Jesličková pobožnost (Vánoční koncert), kterého součástí bude též
  menší překvapení. Všechny Vás srdečně zveme.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- Aktivita na měsíc leden: Liturgická škola - vnímejme v naší farnosti liturgii mše svaté.
  Cílem aktivity je zapojit do liturgie mše svaté celou farnost
  (liturgická gesta, postoje, čtení, modlitby).
- V roce 2022 bylo ve křtinské farnosti pokřtěno 42 dětí, z toho 21 chlapců a 21 děvčat.
  1. sv. přijímání přijalo 8 dětí. Svátost manželství uzavřelo 20 manželských párů.
  Pohřbených bylo 8 osob, z toho 4 muži a 4 ženy.
- V sobotu 11. února 2023 proběhne v Jedovnicích děkanátní setkání pro všechny
  spolupracovníky v našich farnostech. Na toto setkání zveme kostelníky, zpěváky,
  varhaníky, květinářky, ale též kutily a dobrovolníky, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem
  poznat, jak probíhá pomoc a zapojení se do činnosti v jiných farnostech našeho děkanátu.
  Kdo by měl zájem účastnit se tohoto setkání, ať se přihlásí do 4. února 2023
  u P. Metoděje. Hostem setkání bude R. D. Pavel Kopeček, který bude mít 2 přednášky
  k tématu prožívání liturgie.
- Rozhodnutím diecézního biskupa se upravuje výše mešního stipendia
  určeného obyčejem na 200 Kč. Duchovní však může za mši svatou přijmout
  jak dobrovolně dané vyšší či nižší stipendium.
- V Zimní kapli si můžete po mši svaté zakoupit pohlednice, magnetky,
  křtinské oplatky a čaje.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat
  píšťalu z křtinských varhan. Zatím je adoptovaných 510 píšťal.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace