Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 25. 12. 2022 do 01. 01. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Narození Páně

Boží hod
Vánoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živé a zemřelé občany a občanky z Bukovinky,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Březina 9:00

Za Arnošta Neužila, za živou a zemřelou
rodinu Knechovu a Neužilovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Annu Bednářovu při příležitosti
130. výročí narození a syna Miroslava

Bohoslužba slova Křtiny 14:00

Domov Santini

Pondělí

Svátek
sv. Štěpána,
prvomučedníka

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živou a zemřelou rodinu a na poděkování

Mše svatá Březina 9:00

Za Petra Bielčíka, Jarku Vašíčkovu,
s prosbou za dar zdraví

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Zapletala, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Úterý

Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

Mše svatá Křtiny 18:00

Za rodinu Farlíkovu a rodinu Krátkou

Středa

Svátek sv. mláďátek,
mučedníků

Čtvrtek

Čtvrtek v oktávu
Narození Páně

Pátek

Svátek
Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Jiřinu a Adolfa Hrnčířovy,
dvoje rodiče a Jana Nováka
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobota v oktávu
Narození Páně

Mše svatá Křtiny 17:00

Na vlastní úmysl
adorace po mši svaté v rámci poděkování
a prosby o Boží pomoc do nového roku

Neděle

Slavnost
Matky Boží,
Panny Marie

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Annu a Josefa Zedníčkovy,
živou a zemřelou rodinu

- V neděli 25. prosince 2022 v 17:00 hod. zveme všechny farníky do Bukovinky na Živý betlém.
- Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy na Vánoce (úklid, výzdoba, zpěv, kostelníci, ministranti...).
- Během vánočních bohoslužeb (24., 25. a 26. prosince 2022) se u všech mší svatých koná sbírka
  na energie a provoz našich kostelů. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- V Zimní kapli nebo si můžete zakoupit pohlednice s vánoční tematikou, vánoční čaje.
- U východu z kostela se můžete zakoupit nové vánoční číslo zpravodaje Pozdrav ze Křtin.
- Aktivita na měsíc prosinec: Udělejme hezčí Vánoce dětem z dětského domova.
  Římskokatolická farnost Křtiny ve spolupráci s Dětským domovem v Boskovicích organizuje sbírku hraček,
  stavebnic a společenských her pro děti. Sbírka potrvá od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022.
  Více informací o aktivitě naleznete na vývěsce u kostela nebo osobně či telefonicky u P. Metoděje.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 3. ledna 2023 v 18:00 hod. na faře ve farním sálu.
- Za dva týdny, v neděli 8. ledna 2023 ve 14:30 hod., se uskuteční v křtinském kostele Jesličková pobožnost
  (Vánoční koncert), kterého součástí bude též menší překvapení. Všechny Vás srdečně zveme.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan, 
  třeba jako jeden z možných vánočních dárků pro Vaše blízké.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace