Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 11. 12. 2022 do 18. 12. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Barboru a Václava Dlapkovy,
za živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Lucie,
panny a mučednice

Mše svatá Křtiny 13:30

Mše svatá + pohřební obřady paní Vlasty Odehnalové z Bukoviny

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Pavla

Středa

Památka
sv. Jana od Kříže,
kněze

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
+ od 17:00 adorace a svátost smíření.
V rámci duchovní obnovy farnosti
po mši svaté 1. přednáška v Zimní kapli

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:00

Za nemocné naší farnosti
Rorátní mše svatá ke cti Panny Marie.
V rámci duchovní obnovy farnosti
po mši svaté 2. přednáška na faře

Neděle

4. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za současné i bývalé členy Junáka Křtiny
+ při mši svaté předání betlémského světla (skauti Křtiny)

- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- V pátek 16. prosince 2022 se ve 20:00 hod. uskuteční na křtinském kůru zkouška scholy.
- Ve dnech 16. - 17. prosince 2022 se uskuteční adventní duchovní obnova, kterou povede
  R. D. Mgr. Gorazd František Krušina O. Praem., farní vikář u kostela Nanebevzetí
  Panny Marie v Praze (Strahov). Povzbuzujeme všechny farníky k účasti na této
  duchovní obnově.
- Povzbuzujeme děti, mládež i rodiče k účasti na rorátních mších svatých.
  Po těchto mších zveme všechny účastníky mše svaté na malé občerstvení na faru
  do farního sálu.
- Aktivita na měsíc prosinec: Udělejme hezčí Vánoce dětem z dětského domova.
  Římskokatolická farnost Křtiny ve spolupráci s Dětským domovem v Boskovicích
  organizuje sbírku hraček, stavebnic a společenských her pro děti.
  Sbírka potrvá od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022. Více informací o aktivitě
  naleznete na vývěsce u kostela nebo kontaktujte osobně či telefonicky P. Metoděje.
- U východu z kostela si můžete vzít brožuru Křesťanský Advent a Vánoce 2022,
  která přináší informace o adventních a vánočních programech v 51 místech
  na území města Brna a okolí (včetně programu naší farnosti).
- Předvánoční zpovídání v křtinské farnosti:
  Křtiny: pátek 16. prosince 2022 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.
              pátek 22. prosince 2022 - od 16:00 hod. do 18:00 hod.
  Březina: středa 21. prosince 2022 od 16:15 hod. do 17:00 hod.  
  Bukovinka: čtvrtek 22. prosince 2022 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Předvánoční zpovídání v sousedních farnostech blanenského děkanátu:
  Jedovnice: sobota 17. prosince 2022 - od 9:30 hod. do 11:30 hod.  
  Blansko: neděle 18. prosince 2022 - od 14:30 hod. do 17:30 hod.
- Ve čtvrtek 22. prosince 2022 od 17:00 hod. se uskuteční ve farním kostele ve Křtinách
  brigáda (úklid kostela a zdobení vánočních stromků) před vánočními svátky.
  Předem děkujeme za pomoc s úklidem a přípravou na Vánoce.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan, třeba jako jeden z možných vánočních dárků pro Vaše blízké.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace