Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 04. 12. 2022 do 11. 12. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Opletalovu, Hlouškovu a Kuncovu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa

Památka
sv. Ambrože,
biskupa

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Čtvrtek

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
Panny Marie
Loretánské

Mše svatá Bukovinka 6:30

Rorátní mše svatá

Neděle

3. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Barboru a Václava Dlapkovy,
za živou a zemřelou rodinu

- Dnes, 4. prosince 2022 po mši svaté v 10:30 hod., navštíví naší farnost Sv. Mikuláš.
- U východu z kostela nebo v sakristii je možné si zakoupit brožuru Průvodce Adventem.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 6. prosince 2022 v 18:00 hod.
  na faře ve farním sálu.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- V pátek 9. prosince 2022 se v 19:00 hod. uskuteční na faře ve farním sálu zkouška scholy.
- Povzbuzujeme děti, mládež i rodiče k účasti na rorátních mších svatých. Po těchto mších zveme
  všechny účastníky mše svaté na malé občerstvení na faru do farního sálu.
- Děkujeme všem, kdo se v průběhu listopadu zapojili do farní aktivity a četli s námi Písmo svaté. 
- Aktivita na měsíc prosinec: Udělejme hezčí Vánoce dětem z dětského domova.
  Římskokatolická farnost Křtiny ve spolupráci s Dětským domovem v Boskovicích organizuje
  sbírku hraček, stavebnic a společenských her pro děti.
  Sbírka potrvá od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022. Více informací o aktivitě naleznete
  na vývěsce u kostela nebo kontaktujte osobně či telefonicky P. Metoděje.
- Ve dnech 16. - 17. prosince 2022 se uskuteční adventní duchovní obnova, kterou povede
  R. D. Mgr. Gorazd František Krušina O. Praem., farní vikář u kostela
  Nanebevzetí Panny Marie v Praze (Strahov). 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan, třeba jako jeden z možných vánočních dárků pro Vaše blízké.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace