Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 27. 11. 2022 do 04. 12. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Zelinkovy a rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za Stanislava a Marii Fafílkovy, rodiče Ševčíkovy,
dva syny a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou zemřelou rodinu Kalovu, Lachmanovu,
Smékalovu a Schönovu, a na poděkování
Ježíši za všechny milosti

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti

Středa

Svátek
sv. Ondřeje, apoštola

Mše svatá Březina 17:00

+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za novomanžele Martina a Pavlínu Vlčkových

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Františka Xaverského,
kněze

Mše svatá Křtiny 7:00

Za zemřelou Marii Gajdovčíkovu
Rorátní mše svatá

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
Mariánská sobota

Neděle

2. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Opletalovu, Hlouškovu a Kuncovu

- Dnes večer zveme všechny farníky na rozsvícení vánočního stromu,
  jak je zveřejněno na stránkách té které obce naší farnosti.
- U východu z kostela nebo v sakristii je možné si zakoupit brožuru Průvodce Adventem.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- V úterý 29. listopadu 2022 v 18:00 hod. zveme děti a mládež naší farnosti na mši svatou.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- V pátek 2. prosince 2022 se v 19:00 hod. uskuteční na faře ve farním sálu zkouška scholy.
- Povzbuzujeme děti, mládež i rodiče k účasti na rorátních mších svatých.
  Po těchto mších zveme všechny účastníky mše svaté na malé občerstvení na faru do farního sálu.
- V sobotu 3. prosince 2022 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Sv. Mikuláš s nadílkou navštíví naší farnost 4. prosince 2022 po mši svaté v 10:30 hod.
- Aktivita na měsíc listopad: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Matouše.
- Aktivita na měsíc prosinec: Udělejme hezčí Vánoce dětem z dětského domova.
  Římskokatolická farnost Křtiny ve spolupráci s Dětským domovem v Boskovicích organizuje
  sbírku hraček, stavebnic a společenských her pro děti. Sbírka potrvá od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022.
  Více informací o aktivitě naleznete na vývěsce u kostela nebo kontaktujte osobně či telefonicky P. Metoděje. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan,
  třeba jako jeden z možných vánočních dárků pro Vaše blízké.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace