Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 20. 11. 2022 do 27. 11. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Ježíše Krista Krále

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na poděkování za 50 let života
s prosbou za zdraví a Boží ochranu

Mše svatá Březina 9:00

Za manžela, rodiče Hlouškovy, rodinu Keprtovu,
s prosbou o zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Alenu Meluzínovu a manžela

Pondělí

Památka zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý

Památka
sv. Cecílie,
panny a mučednice

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Antona Burika

Středa

Památka
sv. Klementa I.,
papeže

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Jozefa Lajčáka

Čtvrtek

Památka
sv. Ondřeje Dung-Laca
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Kateřinu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Pavla Harenčára

Neděle

1. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Zelinkovy a rodinu

Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou zemřelou rodinu Kalovu, Lachmanovu,
Smékalovu a Schönovu, a na poděkování 
Ježíši za všechny milosti

- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- V úterý 22. listopadu 2022 se v 18:00 hod. uskuteční na faře ve Křtinách jednání ekonomické rady farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- V pátek 25. listopadu 2022 se v 19:00 hod. uskuteční na faře ve farním sálu zkouška scholy.
- V sobotu 26. listopadu 2022 zveme mládež od 12-ti let na děkanátní setkání do Blanska. Setkání proběhne
  v čase 13:00 - 16:00 hod., kdo bude chtít, může zůstat na adventní koncert kapely VeKa (Vesmírná Kapela),
  kterou spojuje DCŽM Vesmír v Orlických horách. Je jednou z kapel, které vystupovaly na CSM 2022
  v Hradci Králové. Na koncert jsou zváni všichni bez rozdílu věku.
- V neděli 27. listopadu 2022 v kapli v Březině proběhne po mši svaté zkouška scholičky.
- Příští neděli, na počátku nového liturgického roku, požehnáme u všech mší svatých adventní věnce.
  Večer též zveme všechny farníky na rozsvícení vánočního stromu, jak je zveřejněno na stránkách
  té které obce naší farnosti.
- Aktivita na měsíc listopad: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Matouše.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu z křtinských varhan.
  Svého mecenáše má již 480 píšťal z celkového počtu 1188 píšťal.
- Děkujeme všem, kteří přispěli finančním darem na připravovaný projekt rekonstrukce křtinského poutního areálu.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace