Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 13. 11. 2022 do 20. 11. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

33. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za rodinu Koukolovu, Krátkou, Divíškovu a Kellerovu
2) Za zemřelou Růženu Šebkovu, Františka Šebka,
    a Annu Luterovu

Pondělí

Památka
sv. Siarda, opata
z premonstrát. řádu

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Jiřího Mikeše

Středa
Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Siardu

Čtvrtek

Památka
sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za rodinu Bezroukovu a Grégrovu,
zemřelé rodiče a duše v očistci
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za dar zdraví,
ochranu a Boží požehnání

Neděle

Slavnost
Ježíše Krista Krále

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Alenu Meluzínovu a manžela

- Děkujeme všem, kteří se přípravou podíleli na přípravě Svatohubertské mše svaté.
- Dnes, 13. listopadu 2022 se koná u všech mší svatých v naší farnosti vyhlášena sbírka
  na podporu katolických médií. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Ve dnech 13. - 20. listopadu 2022 se koná Týden modliteb za mládež. Spojme se v modlitbě
  za mládež naší farnosti, diecéze i celého světa, protože současná mládež 
  je budoucností církve i společnosti.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 v 18:00 hod. ve Spolkovém domě.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- V pátek 18. listopadu 2022 se uskuteční v Spolkovém domě v 18:45 hod. zkouška scholy.
- V neděli 20. listopadu 2022 v kapli v Březině proběhne po mši svaté zkouška scholičky.
- Aktivita na měsíc listopad: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Matouše.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace