Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 06. 11. 2022 do 13. 11. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

32. neděle
v mezidobí

Svatohubertská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé myslivce, lesníky
a hospodáře křtinských lesů
celebruje J. Exc. Mons. Vlastimil Kročil,
diecézní biskup českobudějovický

Pondělí
Úterý

Svátek
všech svatých
premonstrát. řádu
a řehol. kanovníků

Středa

Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za Veroniku Učňovu, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

Čtvrtek

Památka
sv. Lva Velikého,
papeže

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Anežku

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Martina, biskupa

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Beátu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Stanislavu

Neděle

33. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30
Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za rodinu Koukolovu, Krátkou, Divíškovu a Kellerovu
2) Za zemřelou Růženu Šebkovu, Františka Šebka,
    a Annu Luterovu

- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- V pátek 4. listopadu 2022 se uskuteční v Spolkovém domě v 18:45 hod. zkouška scholy.
- V neděli 6. listopadu 2022 v kapli v Březině proběhne v 18:00 hod. zkouška scholičky.
- Od 13. listopadu 2022 (včetně) budou nedělní mše svaté v naší farnosti slouženy v těchto hodinách:
  7:30 hod. - Bukovinka, 9:00 hod. - Březina, 10:30 hod. - Křtiny.
- V neděli 13. listopadu 2022 se uskuteční u všech mší svatých v naší farnosti vyhlášena sbírka
  na podporu katolických médií. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Ve dnech 13. - 20. listopadu 2022 se koná Týden modliteb za mládež.
  Spojme se v modlitbě za mládež naší farnosti, diecéze i celého světa, protože současná mládež
  je budoucností církve i společnosti.
- Setkání farního společenství se uskuteční 15. listopadu 2022 v 18:00 hod. ve Spolkovém domě.
- V pátek 18. listopadu 2022 se uskuteční v Spolkovém domě v 18:45 hod. zkouška scholy.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Děkujeme všem, kteří se přípravou podíleli na přípravě Svatohubertské mše svaté.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace