Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 30. 10. 2022 do 06. 11. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

31. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za 30 let manželství

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Hynštovu,
Opletalovu, Garajovu, Boháčkovu a duše v očistci

Pondělí
Úterý

Slavnost
všech svatých

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Středa

Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl Svatého otce
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za všechny věrné zemřelé
mše svatá bude sloužena v kostnici pod kostelem

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Jozefínu Gajdovčíkovu

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Památka
sv. Karla Boromejského,
biskupa

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za všechny nemocné z naší farnosti

Mše svatá Křtiny 16:00

Za poutníky do mariánských svatyní

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

32. neděle
v mezidobí

Svatohubertská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé myslivce, lesníky
a hospodáře křtinských lesů
celebruje J. Exc. Mons. Vlastimil Kročil,
diecézní biskup českobudějovický

- V neděli 30. října 2022 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v ČR získat plnomocné odpustky
  pro duše v očistci už v týdnu od 25. října 2022, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit
  hřbitovy v obvyklé době od 2. listopadu do 8. listopadu 2022.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- V pátek 4. listopadu 2022 se uskuteční v Spolkovém domě v 18:45 hod. zkouška scholy.
- V sobotu 5. listopadu 2022 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Dne 6. listopadu 2022 zveme do Křtin všechny farníky a poutníky na Svatohubertskou mši,
  kterou bude v 10:30 hod. celebrovat J. Exc. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovický.
- V neděli 6. listopadu 2022 v kapli v Březině proběhne v 18:00 hod. zkouška scholičky.
- Od 13. listopadu 2022 (včetně) budou nedělní mše svaté v naší farnosti slouženy v těchto hodinách:
  7:30 hod. - Bukovinka, 9:00 hod. - Březina, 10:30 hod. - Křtiny.
- Setkání farního společenství se uskuteční 15. listopadu 2022 v 18:00 hod. ve Spolkovém domě.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace