Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 23. 10. 2022 do 30. 10. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

30. neděle
v mezidobí

Dušičková pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Kotulánovy, rodinu Holovu a za živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelé farníky a poutníky,
a za zemřelé kněze, kteří ve Křtinách působili
celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti
mše svatá za účasti dětí a mládeže farnosti

Středa

Památka
sv. Gilberta, opata
z premonstrát. řádu

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Gilbertu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Bukovinka 18:00
Pátek

Svátek
sv. Šimona a Judy,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Miroslavu, manžela a dvoje rodiče
+ po mši svaté 24-hodinová adorace

Sobota

Památka
bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

31. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za 30 let manželství

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Hynštovu,
Opletalovu, Garajovu, Boháčkovu a duše v očistci

- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- Dnes, 23. října 2022, u všech mší svatých v naší farnosti (včetně sobotních mší s nedělní platností)
  se koná vyhlášena sbírka na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- V neděli 23. října 2022 v kapli v Březině proběhne v 18:00 hod. zkouška scholičky.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- V pátek 28. října 2022 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace.
- V neděli 30. října 2022 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- Dne 6. listopadu 2022 zveme do Křtin všechny farníky a poutníky na Svatohubertskou mši,
  kterou bude v 10:30 hod. celebrovat J. Exc. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovický.
- Od 13. listopadu 2022 (včetně) budou nedělní mše svaté v naší farnosti slouženy v těchto hodinách:
  7:30 hod. - Bukovinka, 9:00 hod. - Březina, 10:30 hod. - Křtiny.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace