Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 16. 10. 2022 do 23. 10. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

29. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Matuškovu, Kraplovu, Švédovu a Štafovu

Pondělí

Památka
sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

Úterý

Svátek
sv. Lukáše,
evangelisty

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Romana Němce, Františka Muchu, živou a zemřelou rodinu

Středa
Mše svatá Křtiny 15:00

Pohřeb paní Renaty Ilkaničové z Bukoviny

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Památka
bl. Jakuba Kerna, kněze
z premonstrát. řádu 

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
bl. Karla Rakouského

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Jana Pavla II.,
papeže

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

30. neděle
v mezidobí

Dušičková pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Kotulánovy, rodinu Holovu a za živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelé farníky a poutníky,
a za zemřelé kněze, kteří ve Křtinách působili
celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Setkání farního společenství se uskuteční 18. října 2022 v 18:00 hod. výjimečně ve farním sálu.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Dne 23. října 2022 zveme do Křtin všechny farníky a poutníky na Dušičkovou pouť. Mši svatou
  v 10:30 hod. bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
- Příští neděli, 23. října 2022, u všech mší svatých v naší farnosti (včetně sobotních mší s nedělní platností)
  se bude konat vyhlášena sbírka na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Od 13. listopadu 2022 (včetně) budou nedělní mše svaté v naší farnosti slouženy v těchto hodinách:
  7:30 hod. - Bukovinka, 9:00 hod. - Březina, 10:30 hod. - Křtiny.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace