Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 09. 10. 2022 do 16. 10. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

28. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou sestru Annu a manžela, děti a rodiče
Pernicovy a Jandourkovy, a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

Za dar požehnaného manželství

Pondělí

Památka
sv. Gereona a druhů,
mučedníků

Úterý
Středa
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

Památka
bl. Petra Adriána
Toulorge, mučedníka
z premonstrát. řádu 

Mše svatá Bukovinka 17:00
Mše svatá Březina 18:00

celebruje R. D. Doc. Ing. Pavel Kopeček Th.D.,
vyučující liturgiky na CMTF UP v Olomouci

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Jozefa
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 13:00

Svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

29. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Matuškovu, Kraplovu, Švédovu a Štafovu

- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- V neděli 9. října 2022 se v 18:00 hod. uskuteční v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách
  poslední benefiční koncert letošního ročníku Křtinského hudebního čtyřlístku na podporu
  opravy křtinských varhan. V programu vystoupí Brněnský akademický sbor. Vstupné je dobrovolné.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- Výuka náboženství na faře ve farním sálu v pátek: 5. - 9. třída: 15:15 hod., 1. - 4. třída: 16:00 hod.
- Zveme všechny farníky a poutníky ve čtvrtek 13. října 2022 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou. Mši svatou bude celebrovat R. D. Doc. Ing. Pavel Kopeček Th.D.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Setkání farního společenství se uskuteční 18. října 2022 v 18:00 hod. výjimečně ve farním sálu.
- Dne 23. října 2022 zveme do Křtin všechny farníky a poutníky na Dušičkovou pouť. Mši svatou
  v 10:30 hod. bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace