Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 25. 09. 2022 do 02. 10. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou, tetu Marii

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé křtinské rodáky a obyvatele

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Vincence z Paula,
kněze a řeholníka

Středa

Slavnost
sv. Václava, mučedníka

Mše svatá Březina 7:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Václava Meluzína a manželku

Čtvrtek

Svátek
sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů

Pátek

Památka
sv. Jeronýma, kněze

Mše svatá Křtiny 18:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Sobota

Památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a řeholnice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Pavel Kopecký, farář v Čebíně

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

27. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Miroslava Bednáře, živou a zemřelou rodinu

- Děkujeme všem 50 poutníkům z naší farnosti, kteří se účastnili Zásvětné pouti
  křtinské farnosti ve Sloupu.
- 25. září 2022 se v 18:00 hod. uskuteční v kapli sv. Anny ve Křtinách benefiční koncert
  na podporu opravy křtinských varhan. V programu vystoupí Jan Král, Jan Řezníček
  a Zuzana Čurmová, kteří působí na brněnské JAMU. Vstupné je dobrovolné.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
- V sobotu 1. října 2022 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Dne 6. října 2022 se v brněnské katedrále uskuteční setkání prvokomunikantů
  s biskupem Pavlem Konzbulem. Na toto setkání zveme i rodiče s dětmi naší farnosti,
  které letos přistoupily k 1. svatému přijímání. Přihlásit na toto setkání se můžete
  do 27. září 2022 u P. Metoděje nebo na webových stránkách https://kc.biskupstvi.cz/ 
- Výuka náboženství začne na faře ve farním sálu v pátek 7. října 2022.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace