Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 18. 09. 2022 do 25. 09. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Jedličkovy, syna Michala,
za živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Ondřeje Kim
Tae-gŏna a druhů,
mučedníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Aničku a Davida

Středa

Svátek
sv. Matouše, apoštola

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Pia z Pietrelciny,
kněze a řeholníka

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 15:15

Pohřeb paní Dobroslavy Musilové z Březiny

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Cherubínu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou, tetu Marii

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé křtinské rodáky a obyvatele

- 18. září 2022 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 5:45 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
  Upozorňujeme, že ve Křtinách mše svatá v danou neděli je sloužena pouze v 7:30 hod.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná v pátek od 15:00 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.
- Prosíme všechny ty, kdo ještě neodevzdali přihlášku do náboženství, aby tak učinili
  nejpozději do 25. září 2022. Výuka náboženství začne v říjnu.
- 25. září 2022 se v 18:00 hod. uskuteční v kapli sv. Anny ve Křtinách benefiční koncert 
  na podporu opravy křtinských varhan. V programu vystoupí Jan Král, Jan Řezníček
  a Zuzana Čurmová, kteří působí na brněnské JAMU. Vstupné je dobrovolné.
- Dne 6. října 2022 se v brněnské katedrále uskuteční setkání prvokomunikantů
  s biskupem Pavlem Konzbulem. Na toto setkání zveme i rodiče s dětmi naší farnosti,
  které letos přistoupily k 1. svatému přijímání. Přihlásit na toto setkání se můžete
  do 27. září 2022 u P. Metoděje nebo na webových stránkách https://kc.biskupstvi.cz/
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace