Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 11. 09. 2022 do 18. 09. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

24. neděle
v mezidobí

Titulární pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé dobrodince kostela,
a za kněze, kteří působili v této farnosti

Pobožnost Křtiny 13:30

Te Deum + Svátostné požehnání

Pondělí

Slavnost
Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky

Úterý

Památka
sv. Jana Zlatoustého,
biskupa

Mše svatá Březina 18:00

celebruje R. D. František Dostál, děkan hranický

Středa

Svátek
Povýšení sv. Kříže

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Dolorosu
+ od 17:00 hod. tichá adorace za mír na Ukrajině

Čtvrtek

Památka
Panny Marie Bolestné

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Ludmily, mučednice

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Vlastu a Tomáše Ševelovy
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Kornélia a Cypriána,
mučedníků

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Jedličkovy, syna Michala,
za živou a zemřelou rodinu

- Prosíme všechny ty, kdo ještě neodevzdali přihlášku do náboženství, aby tak učinili
  do 25. září 2022. Výuka náboženství začne v říjnu.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod. Děkujeme všem
  za pomoc s úklidem.
- 11. září 2022 se v 17:00 hod. uskuteční v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách 
  benefiční koncert na podporu opravy křtinských varhan. V programu vystoupí
  komorní orchestr Musica Nova. Vstupné je dobrovolné.
- Zveme všechny farníky a poutníky v úterý 13. září 2022 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou.
  Mši svatou bude celebrovat R. D. František Dostál, děkan hranický.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Dne 14. září 2022 v 17:00 hod. Vás zveme na tichou adoraci za mír na Ukrajině. 
  K této adoraci nás vyzývá Rada evropských biskupských konferencí. 
- Dne 18. září 2022 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 5:45 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
  Upozorňujeme, že ve Křtinách se mše svatá v danou neděli bude sloužit pouze v 7:30 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace