Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 04. 09. 2022 do 11. 09. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

23. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za vnoučata

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pondělí
Úterý
Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Marii

Čtvrtek

Svátek
Narození
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za rodiče, prarodiče, ostatní příbuzné a duše v očistci
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Miriam

Mše svatá Bukovina 10:00

Za živé a zemřelé rodáky a občany z Bukoviny

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

24. neděle
v mezidobí

Titulární pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé dobrodince kostela,
a za kněze, kteří působili v této farnosti

Pobožnost Křtiny 13:30

Te Deum + Svátostné požehnání

- Začal nový školní rok, proto prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství.
  Výuka náboženství začne v říjnu.
- Děkujeme za pomoc všem, kdo se podíleli na přípravě mše svaté pro děti a mládež,
  zvláště děkujeme těm, kteří se postarali o přípravu navazujícího posezení u Spolkového domu.
- Modlitby matek se konají ve Křtinách v Zimní kapli v pondělí od 17:00 hod.
- V úterý 6. září 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství. Setkání je určeno všem, kdo se zajímají o dění ve křtinské
  farnosti a chtějí se aktivně podílet na jejím životě.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.
- 11. září 2022 se v 17:00 hod. uskuteční v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách benefiční koncert
  na podporu opravy křtinských varhan. V programu vystoupí komorní orchestr Musica Nova.
  Vstupné je dobrovolné.
- Dne 18. září 2022 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 5:45 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
  Upozorňujeme, že ve Křtinách se mše svatá v danou neděli bude sloužit pouze v 7:30 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace