Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 28. 08. 2022 do 04. 09. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
našeho sv. otce
Augustina, biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého manžela, rodiče a prarodiče

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého kněze R. D. Františka Marka,
za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pondělí

Památka
umučení
sv. Jana Křtitele

Úterý

Památka
bl. Bronislavy,
panny
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 17:00

Za děti a mládež naší farnosti
+ žehnání školních tašek a aktovek

Středa
Mše svatá Březina 17:00

+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Konzolátu

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Rút
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Řehoře Velikého,
papeže

1. sobota v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Michalovu,
Markovu, Svojtkovu a Kubovu

Svatba Křtiny 10:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Miloslav Čamek, farář v Čejkovicích

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

23. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za vnoučata

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

- Zveme všechny děti, mládež, rodiče a učitele na mši svatou, která se uskuteční 30. srpna 2022
  v 17:00 hod. v Zimní kapli. U mše svaté požehnáme aktovky a školní tašky.
  Po mši svaté jsou všichni zváni na opékání špekáčků a posezení u Spolkového domu.
- Prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášek do náboženství na příští školní rok (odevzdat na faru).
- V sobotu 3. září 2022 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- V úterý 6. září 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství. Setkání je určeno všem, kdo se zajímají o dění ve křtinské
  farnosti a chtějí se aktivně podílet na jejím životě.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace