Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 08. 2022 do 28. 08. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

21. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Zapletalovu, za živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci
káže dp. Ing. Tomáš Zámečník,
jáhen v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé farníky, poutníky a dobrodince kostela
celebruje J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem.,
opat tepelský

Pondělí

Památka
Panny Marie
Královny

Úterý
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Zuzanu

Středa

Svátek
sv. Bartoloměje,
apoštola

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za Boží požehnání pro Marii Kukucovu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Pavla

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Andreja a Zuzanu Michňákových

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Andreja
+ od 17:00 hod. svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Moniky

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Henryka

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Křtiny 13:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

Slavnost
našeho sv. otce
Augustina, biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého manžela, rodiče a prarodiče

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého kněze R. D. Františka Marka,
za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

- V neděli 21. srpna 2022 se v 19:00 hod. uskuteční 1. benefiční koncert
  2. ročníku hudebního festivalu s názvem Křtinský hudební čtyřlístek. Na koncertu vystoupí
  světoznámá bosonohá varhanice Katta. Vstupenky si můžete koupit dnes po mši svaté
  nebo před koncertem od 18:00 hod. u vchodu do kostela.
- Dne 26. srpna 2022 po ranní mši svaté v Zimní kapli začne 24-hodinová adorace.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023.
- Zveme všechny deti, mládež, rodiče a učitele na mši svatou, která se uskuteční 30. srpna 2022
  v 17:00 hod. v Zimní kapli. U mše svaté požehnáme aktovky a školní tašky.
  Po mši svaté jsou všichni zváni na opékání špekáčků a posezení u Spolkového domu. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace