Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 14. 08. 2022 do 21. 08. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

20. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za požehnání pro rodinu Košířovu a Plachých

Mše svatá Bukovinka 10:00

Za živé a zemřelé občany a rodáky z Bukovinky
Hodová mše svatá - Titulární slavnost kostela
celebruje R. D. Pavel Rostislav Novotný O. Praem.,
farní vikář v Nové Říši
- 14:00 - Svátostné požehnání

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Annu Skulovu

Pondělí

Slavnost
Nanebevzetí
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Úterý
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Středa
Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro řeholní sestru Hyacintu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro řeholní sestru Benjamínu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání po operaci pro Hanku
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Bernarda, opata

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Svatba Křtiny 14:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

21. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Zapletalovu, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
káže dp. Ing. Tomáš Zámečník,
jáhen v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé farníky, poutníky a dobrodince kostela
celebruje J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem.,
opat tepelský

- Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře
  za naší farnost se koná 20. srpna 2022. Prosíme Vás o adorační službu a zapsání se
  do připraveného formuláře, který se nachází u vchodu do farního kostela.
  Adorace potrvá od 8:00 hod. do 16:00 hod. v Zimní kapli.
- Zveme všechny farníky a poutníky na Korunovační pouť, která se uskuteční 21. srpna 2022.
  Mši svatou v 10:30 hod. bude v našem kostele celebrovat  J. M. Filip Z. Lobkowicz O. Praem.,
  opat tepelský. 
- V sakristii ve Křtinách a na recepci Zámku ve Křtinách si můžete zakoupit vstupenky
  na 1. benefiční koncert 2. ročníku hudebního festivalu s názvem Křtinský hudební čtyřlístek.
  Koncert světoznámé varhanice Katty se uskuteční v neděli 21. srpna 2022 v 19:00 hod.
  Cena vstupenky je 250 Kč.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023. 
- Dne 26. srpna 2022 po ranní mši svaté v Zimní kapli začne 24-hodinová adorace.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace