Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 07. 08. 2022 do 14. 08. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

19. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocného syna Lukáše a syna Jana,
a za manžela Jana Kornhäusera

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Melkesovu

Pondělí

Památka
sv. Dominika, kněze

Úterý

Svátek
sv. Terezie Benedikty,
panny a mučedniceStředa

Svátek
sv. Vavřince, mučedníka

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

Památka
sv. Kláry, panny

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Otílii
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
bl. Gertrudy, panny
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 18:00

celebruje R. D. Mgr. Jiří Plhoň,
farář v Křenovicích

Neděle

20. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za požehnání pro rodinu Košířovu a Plachých

Mše svatá Bukovinka 10:00

Za živé a zemřelé občany a rodáky z Bukovinky
Hodová mše svatá - Titulární slavnost kostela
celebruje R. D. Pavel Rostislav Novotný O. Praem., 
farní vikář v Nové Říši

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Annu Skulovu

- Zveme všechny farníky a poutníky v sobotu 13. srpna 2022 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Mši svatou bude celebrovat R. D. Jiří Plhoň.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře
  za naší farnosti se koná 20. srpna 2022. Prosíme Vás o adorační službu a zapsání se
  do připraveného formuláře, který se nachází u vchodu do farního kostela.
- V sakristii ve Křtinách a na recepci Zámku ve Křtinách si můžete zakoupit vstupenky
  na 1. benefiční koncert 2. ročníku hudebního festivalu s názvem Křtinský hudební čtyřlístek.
  Koncert světoznámé varhanice Katty se uskuteční v neděli 21. srpna 2022 v 19:00 hod.
  Cena vstupenky je 250 Kč.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace