Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 31. 07. 2022 do 07. 08. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

18. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Violu Bednářovu u příležitosti nedožitých 100 let

Pondělí

Památka
sv. Alfonsa Marie
Liguori, biskupa

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Vianneu

Čtvrtek

Památka
sv. Jana Marie
Vianneye,
kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Otílii

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

1. pátek
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Marii a Václava Lukáškovy a dceru Alenu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Svátek
Proměnění
Páně

1. sobota
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatba Křtiny 10:30

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Křtiny 12:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Marek Jarosz, farář ve Švábenicích

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

19. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocného syna Lukáše a syna Jana,
a za manžela Jana Kornhäusera

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Melkesovu

- Nedělní mše svaté v Březině a v Bukovince budou až do odvolání slouženy v sobotu.
- V sobotu 6. srpna 2022 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 hod. - svátost smíření / 15:30 hod. - modlitba růžence / 16:00 hod. - mše svatá.
- V sakristii ve Křtinách a na recepci Zámku ve Křtinách si můžete zakoupit vstupenky
  na 1. benefiční koncert 2. ročníku hudebního festivalu s názvem Křtinský hudební čtyřlístek.
  Koncert světoznámé varhanice Katty se uskuteční 21. srpna 2022 v 19:00 hod.
  Cena vstupenky je 250 Kč.
- Ve dnech 9. - 14. srpna 2022 se v Hradci Králové uskuteční Celostátní setkání mládeže.
  Povzbuzujeme k účasti mládež naší farnosti od 14 do 26 let, aby se na toto setkání přihlásili.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 17:00 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace