Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 07. 2022 do 31. 07. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

17. neděle
v mezidobí

Svatoanenská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Františka Meluzínovy, dva syny a dvoje rodiče

Mše svatá Křtiny 9:00

Za prarodiče a seniory,
zvláště za nemocné a opuštěné lidi z křtinské farnosti
v kapli sv. Anny
celebruje R. D. Štěpán Jiří Novák O. Praem., novokněz

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Štěpán Jiří Novák O. Praem., novokněz

Pondělí

Svátek
sv. Jakuba,
apoštola

Úterý

Památka
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Pavla Harenčára
v kapli sv. Anny

Středa

Památka
sv. Gorazda
a druhů

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Henryka

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Antona Burika

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Marty, Marie
a Lazara

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Otílii
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Svatba Křtiny 12:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

18. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Violu Bednářovu u příležitosti nedožitých 100 let

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Nedělní mše svaté v Březině a v Bukovince budou až do odvolání slouženy v sobotu.
- Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě hodové mše svaté v Březině,
  ale také těm, kdo se podíleli na přípravě Svatoanenské poutě ve Křtinách (úklid, hudba, výzdoba).
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023.
- Ve dnech 9. - 14. sprna 2022 se v Hradci Králové uskuteční Celostátní setkání mládeže.
  Povzbuzujeme k účasti mládež naší farnosti od 14 do 26 let, aby se na toto setkání přihlásili. 
- V sakristii ve Křtinách a na recepci Zámku ve Křtinách si můžete zakoupit vstupenky
  na 1. benefiční koncert 2. ročníku hudebního festivalu s názvem Křtinský hubební čtyřlístek.
  Koncert světoznámé varhanice Katty se uskuteční 21. srpna 2022 v 19:00 hod.
  Cena vstupenky je 250Kč.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod.
  Děkujeme všem za pomoc s úklidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace