Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 07. 2022 do 24. 07. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

16. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro P. Víta

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Stanislava Fialu, živou a zemřelou
rodinu Fialovu, za zemřelého syna Lukáška,
za Ludmilu a Jaroslava Tajovských,
a za Marii Vaculíkovu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Otílii

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 18:00

Za živé a zemřelé občany z Březiny a Proseče
Hodová mše svatá

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Svátek
sv. Marie Magdalény

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Marry Magdalene

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Františka Šumberu, zemřelou rodinu, 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Svátek
sv. Brigity, řeholnice

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

17. neděle
v mezidobí

Svatoanenská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Františka Meluzínovy, dva syny a dvoje rodiče

Mše svatá Křtiny 9:00

Za prarodiče a seniory, 
zvláště za nemocné a opuštěné lidi z křtinské farnosti
v kapli sv. Anny
celebruje R. D. Štěpán Jiří Novák O. Praem., novokněz


Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Štěpán Jiří Novák O. Praem., novokněz

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Nedělní mše svaté v Březině a v Bukovince budou až do odvolání slouženy v sobotu.
- Ve středu 20. července 2022 v 18:00 hod. zveme farníky na Hodovou mši svatou do Březiny.
- V sobotu 23. července 2022 se uskuteční 12. ročník putování ze Křtin do Křtin.
  Sraz poutníků je před křtinskou farou ve 4:44 hodin. Mysleme ve svých modlitbách na poutníky.
- V neděli 24. července 2022 se koná v naší farnosti tradiční Svatoanenská pouť.
  Mše svaté budou ve Křtinách v 7:30, v 9:00 a v 10:30 hodin.
- Na webových stránkách farnosti naleznete ke shlédnutí fotografie ze Slavnosti 1. sv. přijímání.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023.
- Ve dnech 9. - 14. sprna 2022 se v Hradci Králové uskuteční Celostátní setkání mládeže.
  Povzbuzujeme k účasti mládež naší farnosti od 14 do 26 let, aby se na toto setkání přihlásili. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace