Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 07. 2022 do 17. 07. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

15. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Slavomilu Plchovu,
živou a zemřelou rodinu Plchovu, Grycovu a Kosinovu

Pondělí

Svátek
sv. Benedikta, opata

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 18:00

celebruje R. D. Pavel Buchta,
farář v Otnicích

Čtvrtek

Památka
bl. Hroznaty,
mučedníka
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Bonaventury,
biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování za 24 let manželství,
a za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Vandasovu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
Panny Marie Karmelské

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

16. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro P. Víta

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Stanislava Fialu, živou a zemřelou rodinu Fialovu,
za zemřelého syna Lukáška, za Ludmilu a Jaroslava Tajovských,
a za Marii Vaculíkovu

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela se tento týden koná ve čtvrtek od 8:30 hod. 
- Nedělní mše svaté v Březině a v Bukovince budou až do odvolání slouženy v sobotu.
- Zveme všechny farníky a poutníky ve středu 13. července 2022 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Mši svatou bude celebrovat R. D. Pavel Buchta.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Na webových stránkách farnosti naleznete ke shlédnutí fotografie ze Slavnosti 1. sv. přijímání.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023.
- Ve dnech 9. - 14. sprna 2022 se v Hradci Králové uskuteční Celostátní setkání mládeže.
  Povzbuzujeme k účasti mládež naší farnosti od 14 do 26 let, aby se na toto setkání přihlásili. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace