Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 07. 2022 do 10. 07. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

14. neděle
v mezidobí

Malá Hanácká pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Miroslav Hřib,
farář ve Velkých Opatovicích

Pondělí

Památka
sv. Prokopa, opata

Úterý

Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje,
hlavních patronů
Moravy

Mše svatá Křtiny 7:30

Za požehnání pro rodinu Ševčíkovu,
Gromanovu a Plachých

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Kroupovu,
Dostálovu, Laštůvkovu a Vojtěchovu

Středa
Čtvrtek
Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Sobota

Památka
sv. Adriána a Jakuba,
mučedníků
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

15. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Slavomilu Plchovu,
živou a zemřelou rodinu Plchovu, Grycovu a Kosinovu

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- U vstupu do kostela se nacházejí přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023.
- Nedělní mše svaté v Březině a v Bukovince budou až do odvolání slouženy v sobotu.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace