Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 26. 06. 2022 do 03. 07. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

13. neděle v mezidobí

Hanácká, Vyškovská
a Sloupská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu,
Boháčkovu a Blažíkovu

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. Exc. Mons. Antonín Basler,
světící biskup olomoucký

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa

Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce 

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

1. sobota v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatba Křtiny 11:00

svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Marcel Javora, farář v Brně - Komíně

Neděle

14. neděle v mezidobí

Malá Hanácká pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Miroslav Hřib,
farář ve Velkých Opatovicích

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- V neděli 26. června 2022 se koná u všech mší svatých sbírka na bohoslovce. 
- 26. června 2022 Hanácká, Vyškovská a Sloupská pouť - odpolední pobožnosti v křtinském kostele:
  13:00 hod. - farnost Sloup, 13:30 hod. - farnost Vyškov, 14:00 hod. - farnost Ivanovice na Hané.
- 28. června 2022 v 18:00 hod. se ve Křtinách uskuteční děkovná mše svatá pro děti.
  Mší svatou chceme poděkovat Bohu za tento školní rok a vyprosit si požehnané prázdniny.
- Ve středu 29. června 2022 v 16:00 hod. se v brněnské katedrále u mše svaté uskuteční intronizace
  nového sídelního biskupa, J. Exc. Mons. Pavla Konzbula, dosavadního světícího biskupa
  a generálního vikáře. Všichni jste na tuto slavnostní mši svatou zváni.
- V sobotu 2. července 2022 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 hod. - svátost smíření / 15:30 hod. - modlitba růžence / 16:00 hod. - mše svatá.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace