Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 19. 06. 2022 do 26. 06. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Těla a Krve Páně

Slavnost
1. sv. přijímání

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání
po mši svaté průvod v rámci Slavnosti Božího Těla

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Slavnost
Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření 

Sobota

Památka
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Křtiny 18:30

Za živé a zemřelé poutníky
po mši svaté světelný průvod
celebruje R. D. Jiří Hének, farář ve Vysočanech u Blanska

Neděle

13. neděle v mezidobí

Hanácká, Vyškovská
a Sloupská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu,
Boháčkovu a Blažíkovu

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. Exc. Mons. Antonín Basler,
světící biskup olomoucký

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Příští neděli (13. neděle v mezidobí) se bude konat u všech mší svatých sbírka na bohoslovce. 
- 26. června 2022 Hanácká, Vyškovská a Sloupská pouť - odpolední pobožnosti v křtinském kostele:
  13:00 hod. - farnost Sloup, 13:30 hod. - farnost Vyškov, 14:00 hod. - farnost Ivanovice na Hané.
- 28. června 2022 v 18:00 hod. se ve Křtinách uskuteční děkovná mše svatá pro děti.
  Mší svatou chceme poděkovat Bohu za tento školní rok a vyprosit si požehnané prázdniny.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace