Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 06. 2022 do 19. 06. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Pozořická pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z pozořické farnosti
celebruje J. M. Jáchym Jaroslav Šimek O. Praem.,
emeritní opat želivský

Pondělí

Památka
sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

Mše svatá Březina 18:00

Na úmysl dárce
celebruje J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa

Památka
sv. Víta, mučedníka

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 15:00

Pohřeb pana Josefa Kubeše z Bukoviny

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatba Křtiny 14:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Bukovinka 17:00

po mši svaté adorace v rámci Slavnosti Božího Těla

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za dar zdraví pro pana prof. Škrábu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Březina 13:00

Svatební obřad v kostele Panny Marie Matky Církve

Neděle

Slavnost
Těla a Krve Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání
po mši svaté průvod v rámci Slavnosti Božího Těla

- Zveme všechny farníky a poutníky v pondělí 13. června 2022 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou. Mši svatou bude celebrovat J. M. Marian R. Kosík O. Praem., opat novoříšský.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Slavnost 1. sv. přijímání se v křtinské farnosti uskuteční 19. června 2022 v 10:30 hod.
  Svátost smíření dětí připravujících se k přijetí 1. sv. přijímání se uskuteční v sobotu
  18. června 2022 od 15:00 hod. v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace