Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 05. 06. 2022 do 12. 06. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Seslání
Ducha Svatého

Hlavní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Patrika a Juraja Huďových

Mše svatá Křtiny 9:00

Za dobrodince křtinského kostela
celebruje P. Piotr Pawlik OFMConv.,
provinciál řádu minoritů

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Pondělí

Slavnost
sv. Norberta,
zakladatele
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za všechny kněze premonstrátského řádu,
kteří působili v křtinské farnosti

Úterý

Památka
Panny Marie
Matky Církve

Mše svatá Křtiny 17:00

Za rodinu Růžičkovu, Trefilovu a Kalovu

Mše svatá Březina 18:00

Za dobrodince kostela v Březině
Titulární slavnost kostela

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

Svátek
Ježíše Krista,
nejvyššího
a věčného kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Barnabáše,
apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Pozořická pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z pozořické farnosti
celebruje J. M. Jáchym Jaroslav Šimek O. Praem.,
emeritní opat želivský

- Úklid křtinského kostela je tento týden ve čtvrtek od 17:00 hod. Uklízí skupina č. 2.
- V neděli 5. června 2022 se při všech mších svatých v křtinské farnosti koná vyhlášená sbírka
  na charitativní účely.
- V úterý 7. června 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství.
- V pátek 10. června 2022 se koná Noc kostelů. Program této akce je zveřejněný na vývěsce.
- Slavnost 1. sv. přijímání se v křtinské farnosti uskuteční 19. června 2022 v 10:30 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace