Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 29. 05. 2022 do 05. 06. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

7. neděle
velikonoční

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

1) Za živé a zemřelé poutníky z Břestu
2) Za Annu Kubešovu, Jitku Zelenou, živou a zemře
rodinu Kubešovu a Dvořákovu, a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé rodiče Nábělkovy, dceru Aničku,
rodiče Klimešovy, zemřelého Romana a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Dominik Kovář,
farní vikář v Holešově, novokněz

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Pondělí

Památka
sv. Zdislavy, řeholnice

Úterý

Svátek
Navštívení Panny Marie

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání Dominiku a Silvii
mše svatá za účasti dětí a mládeže farnosti

Středa

Památka
sv. Justína, mučedníka

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Marii a Václava Lukáškovy a dceru Alenu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Vigilie
Seslání
Ducha Svatého

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Roman Kubín, 
biskupský vikář brněnské diecéze pro pastoraci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky
- po mši svaté světelný průvod
celebruje Mons. Jiří Mikulášek,
děkan Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně

Mše svatá Bukovinka 18:30
Neděle

Slavnost
Seslání
Ducha Svatého

Hlavní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Patrika a Juraja Huďových

Mše svatá Křtiny 9:00

Za dobrodince křtinského kostela
celebruje P. Piotr Pawlik OFMConv.,
provinciál řádu minoritů

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

- Úklid křtinského kostela je tento týden ve čtvrtek od 8:30 hod. Uklízí skupina č. 1.
- Příští víkend se v naší farnosti koná Hlavní pouť.
- V sobotu 4. června 2022 se ve Křtinách uskuteční Děkanátní setkání mládeže.
  Setkání začíná v 10:00 hod. a je určeno mládeži 2. stupně ZŠ a SŠ. 
- V neděli 5. června 2022 se při všech mších svatých v křtinské farnosti koná vyhlášená sbírka
  na charitativní účely.
- V úterý 7. června 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství.
- Slavnost Panny Marie Matky Církve oslavíme v kapli v Březině mší svatou
  v úterý 7. června 2022 v 18:00 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace