Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 22. 05. 2022 do 29. 05. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

6. neděle
velikonoční

Orelská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Josefa a Marii Paděrovy a syna

Mše svatá Březina 8:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za Zdeňka Hromka, sestru, rodiče a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy Orla - Župy Sedlákovy
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
světící biskup brněnský

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Heřmana Josefa,
kněze
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Hermanu

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Andreja a Zuzanu Michňákových

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 18:00
Čtvrtek

Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Pavla Harenčára

Mše svatá Březina 15:00

Pohřeb pana Zdeňka Kosíka z Březiny

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Henryka

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Sobota

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 8:00

Za živé a zemřelé poutníky z Hulína

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Bukovinka 18:30
Mše svatá Křtiny 18:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje Mons. Václav Slouk, děkan brněnský
po mši svaté světelný průvod

Neděle

7. neděle
velikonoční

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

1) Za živé a zemřelé poutníky z Břestu
2) Za Annu Kubešovu, Jitku Zelenou, živou a zemřelou
     rodinu Kubešovu a Dvořákovu, a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé rodiče Nábělkovy, dceru Aničku,
rodiče Klimešovy, zemřelého Romana a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Dominik Kovář, farní vikář v Holešově, novokněz

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

- Úklid křtinského kostela je tento týden mimořádně ve středu od 17:00 hod. Uklízí skupina č. 2.
- V průběhu celého května se konají po večerní mši svaté ve Křtinách
  v úterý, ve středu a v pátek Májové pobožnosti.
- V neděli 22. května 2022 se při všech mších svatých v křtinské farnosti koná vyhlášená sbírka
  na pronásledované křesťany. 
- V úterý 24. května 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství.
- V pátek 27. května 2022 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace.
- V sobotu 4. června 2022 se ve Křtinách uskuteční Děkanátní setkání mládeže.
  Setkání začíná v 10:00 hod. a je určeno mládeži 2. stupně ZŠ a SŠ.
- Hlavní pouť se v naší farnosti koná ve dnech 4. - 5. června 2022.
 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace