Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 15. 05. 2022 do 22. 05. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Rozárku a její rodiče

Mše svatá Březina 8:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za zemřelého Michala

Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

Pondělí

Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Klementa Hofbauera,
kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Výroční den
posvěcení brněnské
katedrály

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Františka Zapletala, za živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Neděle

6. neděle
velikonoční

Orelská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Josefa a Marii Paděrovy a syna

Mše svatá Březina 8:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za Zdeňka Hromka, sestru, rodiče a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy Orla - Župy Sedlákovy
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
světící biskup brněnský

- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod. Uklízí skupina č. 1.
- V průběhu celého května se konají po večerní mši svaté ve Křtinách
  v úterý, ve středu a v pátek Májové pobožnosti.
- V neděli 22. května 2022 se při všech mších svatých v křtinské farnosti koná vyhlášená sbírka
  na pronásledované křesťany. 
- V úterý 24. května 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace