Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 08. 05. 2022 do 15. 05. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
velikonoční

Neděle
Dobrého Pastýře

Brněnská pěší pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30

Za živé a zemřelé obyvatele Březiny a Proseče

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Miloslava Řehulku, zemřelé rodiče
z obou stran a za živou rodinu

Mše svatá Křtiny 16:00

Za město Brno a jeho obyvatele
celebruje Mons. Jiří Mikulášek,
děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
Panny Marie Fatimské

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Michala

Mše svatá Březina 18:00

Za rodinu Malíkovu, Křížovu, za bratra a švagra
s prosbou o pomoc a ochranu pro živou rodinu

Sobota

Svátek
sv. Matěje, apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

5. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Rozárku a její rodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 17:00 hod. Uklízí skupina č. 2.
- V průběhu celého května se konají po večerní mši svaté ve Křtinách
  v úterý, ve středu a v pátek Májové pobožnosti.
- Zveme všechny farníky a poutníky v pátek 13. května 2022 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou. Mši svatou bude celebrovat J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- V sobotu 14. května 2022 se uskuteční Pouť donátorů Puls do Žarošic.
  Přihlásit se můžete dnes po mši svaté v sakristii. Odjezd autobusu ze Křtin je ve 13:10 hod.
- V úterý 24. května 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace