Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 01. 05. 2022 do 08. 05. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
velikonoční

Výročí
benedikce kostela
Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu

Mše svatá Březina 8:30

Za živou a zemřelou rodinu Polákovu

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za zemřelého Michala

10:30

Za živé a zemřelé dobrodince kostela
celebruje R. D. Mgr. František A. Dostál,
děkan a farář v Hranicích na Moravě.

Pondělí

Památka přenesení
ostatků sv. Norberta

Úterý

Svátek
sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Jiřího

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za Alenu Meluzínovu a manžela

Čtvrtek

Památka
sv. Atanáše, biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Jozefínu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Dominiku

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Zuzanu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje P. Didak R. Klučka OFM,
farní vikář v Brně - Husovicích.

Neděle

4. neděle
velikonoční

Neděle
Dobrého Pastýře

Brněnská pěší pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30

Za živé a zemřelé obyvatele Březiny a Proseče

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Miloslava Řehulku, zemřelé rodiče
z obou stran a za živou rodinu

Mše svatá Křtiny 16:00

Za město Brno a jeho obyvatele
celebruje Mons. Jiří Mikulášek,
děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod.
- V úterý 3. května 2022 v 18:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční pravidelné 
  setkání farního společenství.
- V sobotu 7. května 2022 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 hod. - svátost smíření / 15:30 hod. - modlitba růžence / 16:00 hod. - mše svatá.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 z celkového počtu 1188 píšťal.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace