Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 04. 2022 do 01. 05. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
velikonoční

Svátek Božího
milosrdenství

Hasičská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti
+ ve mši svaté udělování svátosti pomazání nemocných

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy hasičských sborů
celebruje R. D. Pavel R. Novotný O. Praem.,
pověřený duchovní službou u hasičských sborů
v rámci Moravské hasičské jednoty.

Pondělí

Svátek
sv. Marka,
evangelisty

Úterý

Výročí konsekrace
kostela Jména Panny
(přeloženo z 21. 4.)

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Pavla Harenčára
mše svatá za účasti dětí a mládeže farnosti

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelého Michala

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Svátek
sv. Kateřiny Sienské,
panny

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

3. neděle
velikonoční

Výročí benedikce
kostela Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Shishkaniniecovu

Mše svatá Březina 8:30

Za živou a zemřelou rodinu Polákovu

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé dobrodince kostela
celebruje R. D. Mgr. František A. Dostál,
děkan a farář v Hranicích na Moravě.

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Zveme všechny farníky a poutníky na Brněnskou pěší pouť, která se uskuteční 8. května 2022.
  Mši svatou v 16:00 hod. bude v křtinském kostele celebrovat R. D. Mons. Jiří Mikulášek. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (430 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace